Program Erasmus Plus

ERASMUSPLUS-2.jpg

Zobacz artykułów programu  "Erasmus Plus

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku rozpoczyna realizację projektu Erasmus Plus "Szlakiem architektury regionu, w którym mieszkam". Naszymi partnerami są trzy szkoły z Chorwacji, Turcji i Węgier. Tematem projektu jest poszukiwanie tożsamości i korzeni przez uczniów szkoły podstawowej. Głównym celem działań jest podniesienie motywacji do poznawania kultury i tradycji regionu, w którym żyją uczniowie. Projekt obejmuje: poznanie dziedzictwa kulturowego Podlasia oraz regionów szkół partnerskich, obudzenie ekspresji twórczej wśród uczniów, kształtowanie wyobraźni plastycznej i przestrzennej, nabycie i udoskonalenie umiejętności z zakresu fotografii, technologii informacyjno-komunikacyjnych, doskonalenie umiejętności językowych. W ramach projektu planowane są spotkania online lub ewentualne wyjazdy do szkół partnerskich.

Koordynatorem projektu jest Emilia Radziwońska, a zastępcą koordynatora Monika Serokin

Plik PDF zawiera publikacje archiwalne z poprzedniej witryny internetowej szkoły - Pobierz

Uwaga!

Kliknięcie w tag "Erasmus Plus" na stronie głównej pod obrazkiem tytułowym publikacji otworzy wszystkie artykuły opublikowane w ramach realizowanego programu.

Informacje z poprzedniej strony www szkoły:

Utworzono: niedziela, 15, listopad 2020 18:29
Poprawiono: środa, 20, styczeń 2021 18:47
Opublikowano: niedziela, 15, listopad 2020 18:29
Odsłony na dzień 23.08.2022: 5245

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. Władysława Broniewskiego

w Białymstoku

15-021 Białystok

ul. Kamienna 15

e-mail: sp5@um.bialystok.pl

Dyrektor:
Bogdan Wróbel


Wicedyrektor:
Agnieszka Sasinowska


Inspektor Ochrony Danych:
Izabela Remjasz
e-mail: iod-sp5@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony