Publikacje szkolne

publikacje-pixabay.jpg

 

Z radością przedstawiamy Państwu nasze publikacje szkolne. Nie są to wszystkie. Nie zamieściliśmy tu gazetek szkolnych i innych dzieł naszych nauczycieli oraz uczniów, które się nie zachowały w postaci cyfrowej lub nie są już dostępne. Mamy nadzieję, że lektura tych wydawnictw będzie interesująca, a dla wielu z Państwa przywoła piękne wspomnienia z czasów nauki w naszej szkole.

 

W sercu i w pamięci

W roku 1991 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku obchodziła jubileusz 70-lecia swego istnienia. Z tej okazji została wydana pierwsza monografia na temat historii szkoły "W sercu i pamięci" napisana przez panią Bogusławę Warakomską-Krzywicką

Pod skrzydłami Wróbla

Rok 2001, to podwójny jubileusz: 80-lecie istnienia naszej szkoły i 10 lat zarządzania placówką przez p. dyr. Bogdana Wróbla. Z tej okazji powstaje monografia pod tytułem "10 lat pod skrzydłami Wróbla" także autorstwa p. Bogusławy Warakomskiej-Krzywickiej.

Piątka na szóstkę

Z okazji 90-lecia naszej szkoły powstała publikacja "Piątka na szóstkę"  pod redakcją pań: Teresy Walczuk, Ewy Puchalskiej i Agnieszki Iwanickiej. Książka ta stanowi zbiór pięknych, nieraz wzruszających wspomnień naszych absolwentów, ich rodziców i nauczycieli. 

Białystok - szlakiem dwóch miast...

Projekt, w wyniku którego powstała publikacja "Białystok - szlakiem dwóch miast" był finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizację zadania: "Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce". 

Publikacja jest efektem nawiązania w 2008 r. kontaktu grupy nauczycieli SP 5 z nauczycielem ze szkoły w Białymstoku na Syberii, a nastęnie wielu interesujących wydarzeń będących wynikiem tej współpracy. Jednym z nich była we wrześniu 2018 r. wizyta nauczycieli z naszej szkoły w Tomsku i Biełastoku na Syberi. 

Publikacja szkolna - Baju, bajunia

Publikacja szkolna "Baju, bajunia 2015

W latach 2013-2015 w szkole był realizowany projekt edukacyjno-wychowawczy "Miłośnicy literatyry". W wyniku zaangażowania uczniów i nauczycieli powstały dwie publikacje: "W krainie wybiraźni..." wydana w 2014 r. oraz "Baju, bajunia" wydana w roku 2015. Zachęcamy do zapoznania się z piękną twórczością uczniów naszej szkoły.

Publikacja szkolna - W magicznej krainie wyobraźni

Publikacja szkolna "W magicznej krainie wyobraźni" 2014

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. Władysława Broniewskiego

w Białymstoku

15-021 Białystok

ul. Kamienna 15

e-mail: sp5@um.bialystok.pl

Dyrektor:
Bogdan Wróbel


Wicedyrektor:
Agnieszka Sasinowska


Inspektor Ochrony Danych:
Izabela Remjasz
e-mail: iod-sp5@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony