Konto do wpłat za obiady

stolowka.jpg

 

Wpłaty za obiady należy dokonywać na następujący numer rachunku bankowego

 

Bank: Pekao S.A.   

Nr konta: 18 1240 1154 1111 0010 3567 9856

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. Władysława Broniewskiego

w Białymstoku

15-021 Białystok

ul. Kamienna 15

e-mail: sp5@um.bialystok.pl

Dyrektor:
Bogdan Wróbel


Wicedyrektor:
Agnieszka Sasinowska


Inspektor Ochrony Danych:
Izabela Remjasz
e-mail: iod-sp5@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony