Podsumowanie projektu „Znani i nieznani. Polacy z Białegostoku i Tomska”

pods2.jpg

Loga

17 grudnia 2021 odbyło się w SP 5 podsumowanie projektu: „Znani i nieznani. Polacy z Białegostoku i Tomska” realizowanego wspólnie z Gimnazjum 26 w Tomsku od października 2021 r. Był on organizowany pod patronatem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i finansowany przez MEiN w ramach działania: „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczania w języku polskim ze szkołami Rzeczypospolitej Polskiej”. Koordynatorkami w Polsce były: Wiesława Kolosa, Barbara Buńko i Agnieszka Bielska, w Rosji - Sniezana Kanaki.

Podsumowanie projektu

W spotkaniu, obok nauczycielek – koordynatorek, uczestniczyła dyrekcja SP 5 , nauczyciele współpracujący z nami oraz uczniowie - uczestnicy działań podejmowanych w ramach projektu: warsztatów, wyjścia do Muzeum Pamięci Sybiru oraz lekcji.

Spotkanie było okazją do krótkiej prezentacji naszych dotychczasowych efektów, wymiany doświadczeń i podziękowań skierowanych do osób zaangażowanych w ten krótki ze względu na czas, ale intensywny projekt. Zamykamy go wraz z końcem roku 2021, a jego zwieńczeniem będzie wystawa zdjęć oraz e-book. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i dyrekcji naszej szkoły za pomoc w realizacji konkretnych działań wynikających z harmonogramu projektu lub inne formy wsparcia, a także życzliwe słowo.

Składamy wszystkim najlepsze życzenia świąteczne.

Koordynatorki projektu

Artykuł przeniesiony z poprzedniej strony szkoły:

Utworzono: czwartek, 23, grudzień 2021 08:05
Poprawiono: poniedziałek, 03, styczeń 2022 08:52
Opublikowano: czwartek, 23, grudzień 2021 08:05
Odsłony na dzień 25.082022: 208

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. Władysława Broniewskiego

w Białymstoku

15-021 Białystok

ul. Kamienna 15

e-mail: sp5@um.bialystok.pl

Dyrektor:
Bogdan Wróbel


Wicedyrektor:
Agnieszka Sasinowska


Inspektor Ochrony Danych:
Izabela Remjasz
e-mail: iod-sp5@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony