Znani i nieznani. Polacy z Białegostoku i Tomska.

razem-dla-edukacji-loga3.jpg

 

Projekt finansowany ze środków otrzymanych z MEiN na realizację zadania: „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczania w języku polskim ze szkołami Rzeczypospolitej Polskiej”.

W obecnym roku szkolnym, wspólnie z Gimnazjum 26 w Tomsku realizujemy kolejną edycję międzynarodowego projektu pt. "ZNANI I NIEZNANI. POLACY Z BIAŁEGOSTOKU I TOMSKA”.

W ramach projektu, uczniom Szkoły Podstawowej nr 5, planujemy organizację:

- warsztatów dziennikarstwa radiowego,

- warsztatów fotograficznych,

- warsztatów dziennikarstwa telewizyjnego,

- konkursów, lekcji otwartych,

- wycieczki do Muzeum Pamięci Sybiru.

Uczniowie z Tomska uczestniczyć będą w warsztatach turystycznych, poznawać miejsca związane z obecnością Polaków w tej części Rosji oraz Polaków, którzy na stałe wpisali się w historię regionu.
Efektem działań będzie e-book pt. „Znani i nieznani. Polacy z Białegostoku i Tomska” oraz elektroniczny zasób materiałów do wykorzystania w pracy z dziećmi polonijnymi.

Koordynatorzy projektu:
W. Kolosa, A. Bielska, B. Buńko, S. Kanaki 

Artykuł przeniesiony z poprzedniej strony szkoły:

Utworzono: czwartek, 25, listopad 2021 23:26
Poprawiono: czwartek, 25, listopad 2021 23:26
Opublikowano: czwartek, 25, listopad 2021 23:26
Odsłony na dzień 25.08.2022: 672

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. Władysława Broniewskiego

w Białymstoku

15-021 Białystok

ul. Kamienna 15

e-mail: sp5@um.bialystok.pl

Dyrektor:
Bogdan Wróbel


Wicedyrektor:
Agnieszka Sasinowska


Inspektor Ochrony Danych:
Izabela Remjasz
e-mail: iod-sp5@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony