Świetlica

meditation-gf149f00fb_1920.jpg

 

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.

Jan Paweł II

 

Świetlica to prawdziwa chluba naszej szkoły. Baśniowa sceneria i atrakcyjne zajęcia przyciągają nie tylko dzieci zapisane do świetlicy. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Dziećmi opiekują się:

• Pani mgr Małgorzata Jabłońska – koordynator

• Pani mgr Magda Miluska

• Pani mgr Izabela Klubowicz

 

Tradycją świetlicy są ciekawe zajęcia nie tylko programowe, bale, konkursy oraz cieszące się ogromnym zainteresowaniem, spotkania z ciekawymi ludźmi (policjant, strażak, stomatolog, pielęgniarka), kwesty, zbiórki, loterie bożonarodzeniowe na których można wylosować pocztówki i różne ozdoby choinkowe robione własnoręcznie przez dzieci.

Nasza świetlica składa się z 4 sal.

Świetlica

Sala główna - największa sala w świetlicy. Prowadzone są w niej zajęcia czytelnicze, słuchowisko oraz zajęcia ruchowe. Sala wyposażona jest także w stoliki przy których można zjeść posiłek oraz mały kącik zabaw.

Świetlica

Sala zabaw - przeznaczona główne do zabawy. W niej dzieci układają puzzle bawią się klockami oraz samochodami. Ponadto sala wyposażona jest w telewizor i DVD co pozwala na obejrzenie bajki bądź filmu edukacyjnego.

Świetlica

Świetlica

Sala multimedialna - przeznaczona głównie do odrabiania lekcji. Wyposażona także w tablicę interaktywną co pozwala na prowadzenie kreatywnych zajęć.

Świetlica

Sala komputerowa.

Świetlica

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. Władysława Broniewskiego

w Białymstoku

15-021 Białystok

ul. Kamienna 15

e-mail: sp5@um.bialystok.pl

Dyrektor:
Bogdan Wróbel


Wicedyrektor:
Agnieszka Sasinowska


Inspektor Ochrony Danych:
Izabela Remjasz
e-mail: iod-sp5@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony