Dokumenty

dokumetny-pixabay.jpg

 

Tu znajdziesz ważne dokumenty naszej szkoły:

 

Statut szkoły - pobierz

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania -  pobierz

System oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej - pobierz

Aneks do WSO klasy pierwszej Edukacji Wczesnoszkolnej - pobierz

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych na wycieczkach szkolnych - pobierz

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole - pobierz

Program adaptacyjny uczniów klas pierwszych - pobierz

Program adaptacyjny dla uczniów klas czwartych - pobierz

Program Profilaktyczno-Wychowawczy - pobierz

Ewaluacja Programu Wychowawczego 2015/2016 - pobierz

Zasady udzielania uczniom stypendiów - zobacz

Szkolny Kodeks Zasad Przeciwko Przemocy - pobierz

Prawa ucznia Szkoły Podstawowej Nr 5 - pobierz

Regulamin klas sportowych - pobierz

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych w trzyletnim cyklu użytkowanaia - pobierz

Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego - pobierz

Gra w kolory - pobierz

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. Władysława Broniewskiego

w Białymstoku

15-021 Białystok

ul. Kamienna 15

e-mail: sp5@um.bialystok.pl

Dyrektor:
Bogdan Wróbel


Wicedyrektor:
Agnieszka Sasinowska


Inspektor Ochrony Danych:
Izabela Remjasz
e-mail: iod-sp5@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony