Warsztaty Pstryk - Jak czytać fotografię?

Warsztaty "Jak czytać fotografię?"

 

Z każdej strony jesteśmy otoczeni obrazami. Oglądamy je w Internecie, czasopismach, książkach, telewizji i na ekranach telefonów komórkowych. Czy widzimy, co przedstawiają? Zdolność do czytania fotografii wiąże się z umiejętnym patrzeniem na obraz i zadawaniem pytań. Fotografia podobnie jak inne teksty kultury posługuje się językiem i podobnie jak w utworze literackim wszystko może mieć znaczenie. Nie istnieje jedna poprawna odpowiedź na pytanie: Co widzisz na fotografii?

W dniu 11.05.23 r. w naszej szkole klasa 6a i 7a uczestniczyły w warsztatach Pstryk - Jak czytać fotografię?. Poprowadziła je pani Maja Rogala, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku. Celem szkolenia było przedstawienie podstawowych informacji dotyczących fotografii w kulturze w perspektywie edukacji szkolnej. Udział w spotkaniu pozwolił usystematyzować i wykorzystać podczas lekcji informacje dotyczące: widzenia jako procesu o charakterze biologicznym i kulturowym, zagadnienia prawdy w fotografii, generowania fotografii przez sztuczną inteligencję fotografii w mediach społecznościowym z uwzględnieniem ich wpływu na młodego odbiorcę, kreatywnych działań z wykorzystaniem fotografii, fotografii w edukacji historycznej, polonistycznej, plastycznej i regionalnej. Podczas warsztatów okazały się bardzo pomocne tablety zakupione z projektu Unicef.

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. Władysława Broniewskiego

w Białymstoku

15-021 Białystok

ul. Kamienna 15

e-mail: sp5@um.bialystok.pl

Dyrektor:
Bogdan Wróbel


Wicedyrektor:
Agnieszka Sasinowska


Inspektor Ochrony Danych:
Izabela Remjasz
e-mail: iod-sp5@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony